ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU KLUBU MKS KLUCZBORK

Prezes zarządu: Waldemar Sosin

Wiceprezesi zarządu: Wojciech Smolnik i Mieczysław Ścieranka

Sekretarz: Mieczysław Ścieranka

Dyrektor sportowy: Robert Płaczkowski