KLUB 100

REGULAMIN KLUBU 100 PRZY MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM W KLUCZBORKU

§1 Zasady Ogólne

1.

Do Klubu 100 mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej wpłaceniu pierwszej składki.

2.

Członek Klubu 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 50 złotych.

3.

Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku i przeznaczone na realizację celów statutowych. Członek Klubu 100 ma prawo zastrzec, że jego składka ma być przeznaczona na potrzeby grup młodzieżowych (wpłata na subkonto).

4.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na:

konto główne
50 88760009 0034 9835 2000 0001
lub
subkonto (wpłaty wyłącznie na grupy młodzieżowe)
87 88760009 0034 9835 2000 0014

wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe Klubu 100″ oraz podając swoje dane. Ponadto wpłat można dokonywać gotówką w siedzibie klubu.

5.

Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa
i wykreślenie z listy członków Klubu 100

6.

Zebrane przez Klub 100 środki finansowe będą do dyspozycji Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku
i przeznaczone zostaną na działalność statutową klubu.

7.

Każdy członek ma prawo do informacji o wydatkowaniu środków zawartych w pkt. 6.

8.

Członkowie Klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności Klubu 100 za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

§2 Przywileje członków Klubu 100

1.

Każdy członek otrzymuje kartę oraz certyfikat potwierdzający członkostwo w Klubie 100.

2.

Każdy członek otrzymuje bezpłatny karnet na wszystkie mecze pierwszej drużyny Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku. Warunkiem koniecznym jest wpłata minimum 2 składek lub równowartości dwóch minimalnych składek.

3.

Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w Klubie 100 na stronie internetowej klubu www.mkskluczbork.pl, tj.  umieszczenia imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100, zgodnie z deklaracją członkowską.

4.

Każdy członek ma prawo do otrzymania gadżetów klubowych dedykowanych dla członków Klubu 100.

5.

Każdy członek ma prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach Klubu 100.

6.

Każdy członek ma prawo do zaprezentowania informacji o działalności swojej firmy lub instytucji na stronie internetowej klubu.

7.

Inne formy promocji członka klubu wymagają uzgodnienia indywidualnego z członkiem Klubu 100.

Lista członków Klubu 100:

  1. Jacek Ciepko
  2. Janusz Kędzia
  3. Mieczysław Ścieranka
  4. Wojciech Smolnik
  5. Jerzy Wójtowicz
  6. Jan Kowalik
  7. Bolesław Bednarczuk
  8. Jan Sadowski
  9. Marcin Mączka
  10. Waldemar Jonczyk

ZAŁĄCZNIKI

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 5 marca 2018 09:34 1309