BILETY i KARNETY – jesień 2022/2023

KARNETY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sympatyków naszego klubu, Miejski Klub Sportowy w Kluczborku, mając na uwadze przesłanie, jakim się od chwili jego powstania kieruje, tj. propagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród jak największej rzeczy mieszkańców powiatu kluczborskiego, mamy zaszczyt przedstawić Państwu nową ofertę sprzedaży karnetów na spotkania III ligi piłki nożnej grupy 3 rozgrywane na Stadionie Miejskim w Kluczborku w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i zaleceniami związanymi ze stanem epidemii sprzedaż karnetów i biletów na rundę wiosenną będzie odbywała się wyłącznie na miejsca siedzące – numerowane.

Karnety rozprowadzane będą na trybunę krytą, tj. sektor C i D oraz na sektory B, E, A i R uprawniając do wstępu na 8 meczy o mistrzostwo III ligi oraz ewentualne mecze pucharowe rozgrywane w Kluczborku (TERMINARZ SPOTKAŃ W KLUCZBORKU)

Oferta dotycząca rozprowadzania karnetów jest skierowana dla wielu grup odbiorców, począwszy od emerytów i rencistów, a skończywszy na najmłodszych naszych sympatykach, milusińskich, którzy w obecności rodziców lub opiekunów prawnych będą mogli przyglądać się poczynaniom naszych piłkarzy w trakcie meczu mistrzowskiego.

L.p.

Rodzaj grupy uprawnionej do nabycia karnetu

Cena jednostkowa karnetu w zł

1

Normalny

84 zł + 5 karta

2

Emeryci powyższej 60 roku życia, renciści, inwalidzi, posiadacze karty seiora, dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 r.ż.

60 zł+ 5 karta

3

Karnet specjalny dla kobiet oraz dzieci do lat 13*

10 zł + 5 karta

*- dzieci wyłącznie w obecności rodziców lub opiekuna prawnego

Wydawanie karnetów odbywać się będzie na podstawie dokumentu stwierdzającego możliwość zakwalifikowania do odpowiedniej grupy.

 

KARTA STAŁEGO KIBICA

 

Podstawową funkcjonalnością karty jest przechowywanie zakupionych biletów bez konieczności ich drukowania. Na karcie można przechowywać dowolną ilość biletów na dowolną ilość imprez (jeśli Organizator nie wprowadzi ograniczeń).

Zasada wydawania i aktywowania karty.

Karty są ściśle przyporządkowane do Organizatora i tam należy nabyć kartę. Karty są imienne i podczas zakupu należy podać Imię, Nazwisko i PESEL; można zrobić zdjęcie osobie, do której karta zostanie przypisana. W zależności od potrzeb do karty możemy przypisać konkretne miejsce na obiekcie (karta jako karnet) lub wydać bez przypisywania miejsca. Wtedy właścicielowi karty przy każdorazowym zakupie biletu miejsce przypisze kasjerka.

Korzystanie z karty.

Kupując bilet za pośrednictwem strony bilet.pax.pl można przypisać je do karty bez konieczności drukowania.

Udogodnienia

W przypadku imprez masowych, na których obowiązuje ewidencja danych personalnych, karta w znaczący sposób przyśpiesza sprzedaż biletów – gdyż do karty są już przypisane dane personalne.

Karty pełnią również funkcję karnetów na określoną liczbę imprez.

Kierując do państwa niniejszą ofertę, mamy na uwadze przede wszystkim możliwość stworzenia państwu komfortu oglądania meczu w przyjaznej atmosferze, w gronie najbliższych państwu osób.

 

BILETY

 

Ceny biletów na mecze mistrzowskie runda jesienna sezonu 2022/2023

Bilet normalny

12 zł

Bilet ulgowy

(Renciści ,emeryci powyżej 60 roku życia, inwalidzi, posiadacze kart seniora, młodzież szkolna oraz studenci do 26r.ż.)

8 zł

Kobiety, dzieci do lat 13

2 zł

Prosimy o uważne przeanalizowanie i rozważenie naszej oferty, szczególnie uwzględniając panujące obecnie realia finansowe oraz proponowaną przez nas formę wspólnie, w miłej atmosferze spędzonego czasu wolnego.

Sprzedaż karnetów odbywać się będzie na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” i w przypadku wystąpienia przez Państwa o sprzedaż karnetu na miejsce zajęte, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

Uwzględniając powyższe, prosimy o możliwe pilne przekazanie list z danymi osób nawet na niewielką ilość karnetów, wskazane jest przesłanie list na adres: biuro@mkskluczbork.pl celem usprawnienia działań związanych z przygotowaniem karnetów do wydania.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie udzieli Państwu – Pracownik Klubu – tel.77 418-78-77 w godzinach 9.00-15.00.

Karnety wydawane będą w siedzibie klubu począwszy od dnia 20 lipca 2022r.

Ze sportowym pozdrowieniem i poważaniem