ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU KLUBU MKS KLUCZBORK

Prezes zarządu: Waldemar Sosin

Wiceprezesi zarządu: Wojciech Smolnik i Sergiej Borysiuk

Sekretarz: Mieczysław Ścieranka

Skarbnik: Grzegorz Skóra

Dyrektor sportowy: Robert Płaczkowski