- AKADEMIA MŁODZIEŻ PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

Projekt „Gramy Dla Kluczborka”

Miejski Klub Sportowy w Kluczborku wraz z Gimną Kluczbork zaprasza do uprawiania sportu poprzez aktywny udział w zajęciach gry w piłkę nożną – w ramach programu “GRAMY DLA KLUCZBORKA”!

Miejski Klub Sportowy w Kluczborku informuje, że w 2024 roku dzięki wsparciu uzyskanemu przez Gminę Kluczbork organizuje zajęcia pozalekcyjne z nauki gry w piłkę nożna. Zajęcia te odbywają się w ramach programu “Gramy Dla Kluczborka część III”. Obejmuje on również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kluczbork, poprzez systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu i udziału w zajęciach!